ЛЕТНИ ЛАГЕРИ за София и областта

ЛЕТНИ ЛАГЕРИ за София и областта

Регистрационната такса от 30 лв за лагер и 15лв за тези, които ще използват организирания от нас превоз, може да бъде внесена лично на адрес: СЕД – София, ул. “Феликс Каниц” № 20 вх.А, ап.8, 1606 София или с пощенски запис на името на Вяра Кирилова Тинева, ул. „Феликс...

ЛЕТНИ ЛАГЕРИ 2014

Регистрационната такса от 30 лв за лагер и 15лв за тези, които ще използват организирания от нас превоз, може да бъде внесена лично на адрес: СЕД – София, ул. “Феликс Каниц” № 20 вх.А, ап.8, 1606 София или с пощенски запис на името на Вяра Кирилова Тинева, ул. „Феликс...