Kакво е Фондация СЕД?

Това е българският клон на международната и надденоминационна организация Child Evangelism Fellowship®, с дейност в повече от 150 страни. Нашата цел е да помогнем на местните църкви и вярващи да споделят Благата вест с деца извън църквата, да подкрепим вярващите да поучават спасените деца и да ги водят в църкви, според указаното в Божието слово.

“Фондация СЕД” е регистрирана в Пловдивския Окръжен Съд с решение №5474 от 28.06.2007 год.

Нашето МОТО:

Всяко дете

Марк 16:15, „И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.“

Всяка нация

Матей 28:19,“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух,“

Всеки ден

Псалм 119:2,“Блажени които пазят изявленията Му, И Го търсят от все сърце;“

Нашите цели:

Да съдейства за достигане на Библейските нравствени принципи (БНП) до всяко дете.

Да работи за създаване на условия и обстоятелства за това децата да могат да чуят, видят и разберат за БНП.

Да подпомага родителите при желанието им да възпитават техните деца съгласно БНП.

Да работи за издигане авторитета на родителите пред техните деца.

Да подпомага за израстване на хората в познаване на Библията и на нравствените й учения.

Да предоставя и разпространява информация за Християнската вяра.

Да подпомага материално и духовно нуждаещите се: сираци, затворници, възрастни и бедни хора.

Да подпомага материално и духовно всички, които вече следват учението базиращо се на Свещеното писание – Библия.

Начини и средства за постигане на нашите ЦЕЛИ:

Нашият екип и актуална информация: