Обучения

Общопризната истина е, че децата са най-скъпото, което имаме. Ако осъзнаваме каква отговорност е да обучаваш деца, ще сме наясно, че се нуждаем от обучение. Добрата вест е, че Фондация СЕД предлага няколко курса за подготовка на учители.

Курсове, които предлагаме:

Програмата за обучение ЕОД е разработена от фондация СЕД и е интензивен курс на обучение в три нива:

Ефективно обучение на децата 1

Курсът е насочен към библейските основи и евангелизиране на деца.

Продължителност 32-34 учебни часа

Ефективно обучение на децата 2

Курсът е насочен към насърчаване на духовния растеж в живота на детето християнин.

Продължителност 32-34 учебни часа

Ефективно обучение на децата 3

Курсът е насочен към особеностите на детето в различните възрасти; творчески методи за преподаване.

Продължителност 32-34 учебни часа

За работещите с юноши предлагаме курса „Служение с юноши“.

Обучението е 36 учебни часа.

Семинари

Заедно за Рождество

Великден

Заедно с книгите и помагалата, които са на разположение, вярваме, че работата с деца вече няма да е непреодолима трудност, а удоволствие!

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ:

Ефективно обучение на децата:

Няма налични събития.

Служение с юноши:

Няма налични събития.

Семинари:

Няма налични събития.