ОБУЧЕНИЯ

Общопризната истина е, че децата са най-скъпото, което имаме. Ако осъзнаваме каква отговорност е да обучаваш деца, ще сме наясно, че се нуждаем от обучение. Добрата вест е, че Фондация СЕД предлага няколко курса за подготовка на учители.

„Ефективно обучение на децата“ в три нива:
„ЕОД – 1“ е насочен към благовестието
„ЕОД – 2“ е насочен към духовния растеж
„ЕОД – 3“ е насочен към обучението на деца с различен произход и специфични нужди.

Всяко от нивата е с продължителност 32-34 учебни часа.

Не са забравени и по-големите. За работещите с юноши предлагаме курса „Служение с юноши“. Обучението е 36 учебни часа.

Сдружението предлага кратки семинари по различни поводи като Рождество Христово и Великден.

Заедно с книгите и помагалата, които са на разположение, вярваме, че работата с деца вече няма да е непреодолима трудност, а удоволствие!

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ:

Ефективно обучение на децата:

Няма налични събития.

Служение с юноши:

Няма налични събития.

Семинари:

Няма налични събития.