Нашият екип

Иван и Катерина Стоицеви

Иван и Катерина Стоицеви

Национални директори

тел./факс 032 675 255;
e-mail: cefbg@abv.bg

Петър и Радка Петрови

Петър и Радка Петрови

Отговарят за област Бургас

Веска Димова

Веска Димова

Отговаря за област Стара Загора

Красимира Милева

Красимира Милева

Отговаря за област Плевен

Ханна Хилер

Ханна Хилер

Отговаря за област София

тел. 0888379354
e-mail: sedsofia@abv.bg

Албена Крушева

Албена Крушева

Отгоравя за област София

тел. 0899881708
e-mail: sedsofia@abv.bg

Вяра Тинева

Вяра Тинева

Отговаря за област София

тел. 0886816312
e-mail: sedsofia@abv.bg

Андрей и Александра Радославови

Андрей и Александра Радославови

Отговарят за област Ловеч

Георги и Йорданка Желеви

Георги и Йорданка Желеви

Отговарят за облсаст Пловдив