ДАРЕНИЯ

Адрес за дарения:
Фондация СЕД
IBAN BG94UBBS80021030010720
BIC UBBSBGSF
Обединена Българска Банка
(Моля, пишете за кого е дарението)

Скъпи приятелю,
Като национален директор на СЕД искам да ти благодаря от сърце, че участваш в служението сред децата. Може би си доброволец в Клуб на добрата вест или посвещаваш част от отпуската си на детските лагери. Може би се молиш за някой от сътрудниците на СЕД или за децата, сред които те служат. Или може би участваш в служението на СЕД, като подпомагаш финансово някой от сътрудниците ни… Независимо по какъв начин участваш в служението, ти си изключително важен за нас – затова искаме сърдечно да ти благодарим и да ти кажем, че без теб, нашето служение не би било възможно.
Възползвам се от възможността да напомня на всички ви, че служението на СЕД се издържа финансово чрез даренията, които получава персонално всеки наш сътрудник. Тези дарения отиват за неговото възнаграждение, както и за нуждите на служението – транспорт, материали, телефон и осигуровки. Всеки наш сътрудник има свой бюджет и трябва да намери приятели, които да финансират неговите месечни разходи. Ако ти си убеден във важността на служението сред децата или си видял добрите резултати от служението на някой наш сътрудник, то знай, че това е така, защото някой е дал средства за това – така нашите сътрудници могат отделят цялото си време за това поприще.
Фондация СЕД е регистрирана като организация с обществено полезна дейност, което позволява да ползвате данъчни облекчения, за даренията, които сте направили. Благодарим на всички, които пращат дарения по банката и ясно изписват името на сътрудника, за когото е предназначено дарението. Това е от голяма помощ за счетоводството ни.
Нашето желание е служението на СЕД да се издържа от даренията на вярващите в България, и затова ние разчитаме на теб да участваш. За нас не е важна сумата, по-важен е жестът на подкрепа. В крайна сметка, ти не го даваш на нас, но на Бога, който го използва, за да извърши волята си сред децата на България, чрез нас.
Занимавам ви с финансовата страна на нещата, защото без вашите дарения нашето служение би спряло. Сътрудниците ни имат семейства и разходи, с които трябва да се справят. Вярваме, че Бог ще ни даде достатъчно, за да продължим да му служим сред децата. Благодарни сме на всеки от вас, който жертва от средствата си, за да подпомогне служението на СЕД.

Иван Стоицев