Патриарсите (Диск с допълнителни материали)

10.00лв.

Описание

В диска ще намерите като PDF файлове различни допълнителни материали към серията от уроци „Патриарсите“. Тя включва уроците: Призоваването на Аврам; Бог дава син на Авраам; Авраам търси жена за сина си; Първородството и благословенията; Яков далеч от дома си. Към всеки от уроците е предложен стих за запаметяване, както и основна истина, около която е написан урока. В пакета има и предложени нагледни по предложения от самите уроци.

Отпечатвайте цветни или чернобелите варианти на материалите според вашите предпочитания.

В диска ще откриете файловете на следните материали (цветни и чернобели) като тук са подредени според уроците:

Книжка „Отговори и насоки” – в нея ще откриете правилата за някои от игрите за преговор (ако ги няма в текста за учители), правилните отговори за работните листове, както и инструкции за ръчните трудове (ако не са на самия лист) и предложения за песни, които са свързани с основната истина на урока или пък библейската история.
Онагледени стихове за запаметяване (Евреи 10:23; 1 Лет. 29:17а, Псалм. 32:8; Еремия 17:9; Филипяни 1:6б) –  цветни
Карти

1 урок – Призоваването на Авраам
ОИ Бог изпълнява обещанията си
Работен лист „Преброй звездите”,
Работен лист за първокласници „Аврам брои звездите”
Нагледно ленти с думи
Картончета с обещания
Нагледно с дъга
Стих за запаметяване за децата (Евреи 10:23) – който да отпечатате и ламинирате, и децата да си занесат вкъщи
Стих за запаметяване за децата (Евреи 10:23) – който децата да оцветяват
Доп. дейност „Бог изпълнява…”
Доп. дейност „Бог изпълнява…”
Игра за преговор с отпечатъци от стъпки – Трябват ви 2 еднакви стр.
Кълбо на Евангелието – Отпечатайте на картон – 2 различни страници
Нагледно – Символ на обещанията
Ръчен труд „Бог изпълнява Своите обещания” – Отпечатайте на тънък картон

2 урок – Даряването сина на Авраам
ОИ Бог изпитва Своите деца, за да укрепи вярата им в Него
Работен лист „Игра с числа”
Работен лист за първокласници „Направи си пъзел”
Стих за запаметяване за децата (1 Лет. 29:17а) – който да отпечатате и ламинирате, и децата да си занесат вкъщи
Стих за запаметяване за децата (1 Лет. 29:17а) – който децата да оцветяват
Нагледно с бебе
Нагледно – Символ за снабдяване
Игра за преговор със стъпки – 2 различни стр.
Ролева игра + инструкции за игра за преговор 2 вариант, с олтар –
Игра за преговор с олтар –  3 различни стр.
Ръчен труд „Овен” – Отпечатайте на тънък картон

3 урок – Авраам търси жена за сина си
ОИ Бог води своите деца
Работен лист „Луди букви”
Работен лист за първокласници „Вода за пиене”
Стих за запаметяване за децата (Псалм. 32:8) –който да отпечатате и ламинирате, и децата да си занесат вкъщи
Стих за запаметяване за децата (Псалм. 32:8) – който децата да оцветяват
Символи за приложение за несп. деца
Нагледно – Символ за водителство
Нагледно – ленти с думи
Ролева игра „Авраам и Елеазар
Игра за преговор „Стомна”

4 урок – Първородството и благословенията
ОИ Не бъди измамник като Яков
Стих за запаметяване за децата (Еремия 17:9) – който да отпечатате и ламинирате, и децата да си занесат вкъщи
Стих за запаметяване за децата (Еремия 17:9) – който децата да оцветяват
Работен лист „История в символи”
Работен лист за първокласници „Свържи”
Ролева игра
Нагледно символ Бог е суверен
Игра за преговор – обяснението е в книжката с насоки и отговори
Ръчен труд „Яков разказва” – Отпечатайте на тънък картон

5 урок – Яков далеч от дома
ОИ Бог променя живота на тези, които са Негови
Стих за запаметяване за децата (Филипяни 1:6б) – който да отпечатате и ламинирате, и децата да си занесат вкъщи
Стих за запаметяване за децата (Филипяни 1:6б) – който децата да оцветяват
Работен лист „Довърши картата”
Доп. дейност „Бог променя…”
Работен лист за първокласници „Оцвети картата”
Ролева игра+лента с дума
Нагледно символ за промяната
Игра за преговор „Добър път, лош път” – трябва да отпечатате двустранно
Ръчен труд „Яков сънува” –Отпечатайте на тънък картон

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Патриарсите (Диск с допълнителни материали)“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.