Отново наближават Рождествените празници. Отново Бог ни дава възможност да споделим с децата за чудния дар на Бога. Той изпрати Своя Син Исус, за да донесе радост на земята.

Предлагаме ви да посетите един от нашите семинари, където ще получите идеи и материали за провеждане на Рождествен празник.

Не е нужно да бъде в църквата ви. Може с децата си да поканите 5-6 техни приятели или съседчета и да им разкажете за радостта, която Исус донесе на земята.

Може да вземете и новата ни брошура „Най-добрият празник“, която обяснява защо празнуваме Рождество.

В София на 25.11.23г., събота, от 10 часа , в 1ЕСЦ, ул. Солунска 49, за връзка тел. 0886816312 – Вяра Тинева

В Плевен на 02.12.23г., събота, от 10 часа в ЕПЦ-ПЛЕВЕН, за връзка тел. 0878460072 -Красимира Милева

В Стара Загора на 02.12.23г, от 10:30 часа, ул. „Генерал Скобелев“ 30, за връзка тел. 0886424151- Веска Димова

В Пловдив на 02.12.23г., събота, от 10 часа в ЕСЦ Тракия, жк „Тракия“, бл. 52, вх. Г, за връзка тел. 0878470015 – Йорданка Желева

В Хасково на 02.12.23г., от 10 часа, ХПЦ “ Света Троица“ бул България 57, бившия китайски магазин- Кай Шян, над реката , ет. 2, за връзка тел. 0878450011 – Иван Стоицев

В Нова Загора на 02.12.23г., събота, от 9:30 в село Коньово, Християнски център Спасени с мисия, ул. Генерал Заимов 3, за връзка тел. 0878450017 – Петър Петров

В Сливен на 02.12.23г., събота, от 14:00 часа – ЕСЦ Сливен, ул. „Ниш“ 3, за връзка тел. 0878450017 – Петър Петров

В област Плевен на 09.12.23г., събота, от 10:30 часа в ХЕЦ с. Бутан, за връзка тел. 0878460072 -Красимира Милева

За Бургаска област в с.Винарско на 09.12.23г.,събота, от 9:30 часа в бившата детска градина, за връзка тел. 0878450017 – Петър Петров

В Пазарджик на 09.12.23г.,събота, от 10 часа в ЕСЦ Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 10А, за връзка тел. 0878450011 – Иван Стоицев

В Ловешка област на 09.12.23г., събота, от 10 часа в ЕПЦ с. Радомирци, за връзка тел. 0878450046 – Андрей Радославов